Χημεία B' Λυκείου

classic Classic list List threaded Threaded
51 messages Options
123
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία B' Λυκείου

Αδαμαντία Χ.
Κύριε μπορεί να ισχύσει αυτό για τις πατάτες;;


Η ώσμωση στα φυτικά  κύτταρα
 
Όταν ένα φυτικό κύτταρο βρεθεί σε νερό, το οποίο θεωρείται υποτονικό διάλυμα (hypotonic), ο όγκος του αυξάνεται και ταυτόχρονα πέφτει η ωσμωτική του πίεση, λόγω αραίωσης με την είσοδο του νερού. Με τη διόγκωση όμως του κυττάρου, το τοίχωμά του τεντώνεται πράγμα που συνεπάγεται μια ελαστική τάση της μεμβράνης που λέγεται σπάργη (turgid) αντίθετης κατεύθυνσης προς την ωσμωτική πίεση. Η ώσμωση αναστέλλεται, όταν η ελαστική τάση των τοιχωμάτων του κυττάρου εξισορροπήσει την ωσμωτική πίεση. Το φαινόμενο αυτό της διόγκωσης του φυτικού κυττάρου ονομάζεται σπάργωση.
Όταν το φυτικό κύτταρο βρεθεί σε υδατικό διάλυμα μεγαλύτερης ωσμωτικής πίεσης, δηλ. σε υπέρτονο διάλυμα (hypertonic), το νερό θα βγαίνει από το κύτταρο με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του κυττάρου. Το φαινόμενο αυτό λέγεται πλασμόλυση. Αν η πλασμόλυση δεν είναι πολύ ισχυρή ή δεν διαρκεί πολύ, είναι δυνατόν να επαναφέρουμε το κύτταρο στην αρχική φυσιολογική του κατάσταση με την τοποθέτησή του μέσα στο νερό. Το φαινόμενο αυτό λέγεται αποπλασμόλυση.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία B' Λυκείου

chatzida
Administrator
Βέβαια, η πατάτα (κόνδυλος) αποτελείται από φυτικά κύτταρα!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία B' Λυκείου

Αδαμαντία Χ.
Ωραία ευχαριστώ!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία B' Λυκείου

Αδαμαντία Χ.
In reply to this post by Αδαμαντία Χ.
Καλησπέρα κύριε,

Έχω μία απορία σχετικά με τα διαγράμματα που πρόκειται να φτιάξουμε.
Συγκέντρωση κάθε διαλύματος θα θεωρούμε εκείνη που αναγράφεται στην αρχή της άσκησης στα απαιτούμενα υλικά;
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία B' Λυκείου

chatzida
Administrator
OXI. Μέσα σε κάθε "πηγαδάκι" έγινε αραίωση του κάθε αντιδραστηρίου με την προσθήκη των άλλων. Δηλ. αν βάλεις 1 στγ ΗCl πχ 0.5 Μ και και 4 στγ από τα άλλα, η συγκέντρωση του HCl στην αρχή της αντίδρασης θα είναι με βάση το c1V1=c2V2 0.1 M. [Οι αριθμοί είναι τελείως ενδεικτικοί]

Ελπίζω να ήμουν κατανοητός
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία B' Λυκείου

Αδαμαντία Χ.
Δηλαδή ανάλογα με το πόσες σταγόνες βάλαμε σε κάθε "¨πηγαδάκι" τόσες φορές πολλαπλασιάζουμε την ενδεικτική μας συγκέντρωση.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία B' Λυκείου

chatzida
Administrator
Αν στο πηγαδάκι που έβαλε 1 σταγ, η συγκέντρωση ήταν πχ 0,1 Μ τότε όταν έχεις βάλει 2 σταγ θα είναι 0,1 Μ ( αφού ο συνολικός όγκος είναι ο ίδιος). ΚΛπ

Οπότε νομίζω ότι λέμε το ίδιο;
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία B' Λυκείου

Αδαμαντία Χ.
Εντάξει τώρα πιστεύω κατάλαβα! Ευχαριστώ.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία B' Λυκείου

Αδαμαντία Χ.
Καλησπέρα!! Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη Χημεία Γεικής Παιδείας, στο κεφάλαιο 2.1, λέτε ότι το έχουμε αλλά χωρίς τις φυσικές ιδιότητες. Όμως σαυτό το κεφάλαιο δεν λέει τίποτα για φυσικές ιδιότητες, μήπως εννοείται το 2.2 ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία B' Λυκείου

chatzida
Administrator
Δεν κρατάω μαζί μου την ύλη αλλά ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ  δεις Φυσικές Ιδιότητες και Χρήσεις μην τις διαβάσεις (ασχέτως αν φαινομενικά συμπεριλαμβάνονται) . ΟΚ;
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία B' Λυκείου

Αδαμαντία Χ.
Εντέξει ευχαριστώ!
123