Απορία στην εκφώνηση!

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Απορία στην εκφώνηση!

Φωτεινή Πασχαλίδη
1.Στην άσκηση που μας δώσατε για το σπίτι γράφω "Υπάρχουν κεορή" το κεορή τι ειναι..;
2.Και δεν έχω καταλάβει το ζητούμενο..
Μπορείτε να μου στείλετε ολοκλήρη την εκφώνηση..;
Ευχαριστώ!!  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Απορία στην εκφώνηση!

chatzida
Administrator

Μάλλον εννοείς "οροί" ?
----- Original Message -----
Sent: Friday, October 19, 2012 3:45 PM
Subject: Απορία στην εκφώνηση!

1.Στην άσκηση που μας δώσατε για το σπίτι γράφω "Υπάρχουν κεορή" το κεορή τι ειναι..;
2.Και δεν έχω καταλάβει το ζητούμενο..
Μπορείτε να μου στείλετε ολοκλήρη την εκφώνηση..;
Ευχαριστώ!!  


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://forum.1073880.n5.nabble.com/-tp22.html
To start a new topic under Forum, email [hidden email]
To unsubscribe from Forum, click here.
NAML
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Απορία στην εκφώνηση!

chatzida
Administrator
This post was updated on .
Η εκφώνηση είναι καπως έτσι: Υπάρχουν φυσιολογικοί οροί που πεεριέχουν είτε NaCl είτε γλυκόζη.Ο φυσιολογικός ορός με NaCl έχει περιεκτικότητα περίπου 0,9% (w/v). Ποια είναι η περιεκτικότητα  % (w/v) φυσιολογικού ορού που έχει παρασκευαστεί με προσθήκη γλυκόζης σε νερό;
Τα Ar υπάρχουν στο βιβλίο.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Απορία στην εκφώνηση!

Φωτεινή Πασχαλίδη
Ναι μάλλον δεν είχα ακούσει σωστά!!
Ευχαριστώ!!