βιολογια α λυκειου

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

βιολογια α λυκειου

Eirini
στο βιβλιο λεει: οι μεικτοι αδενες περιλαμβανουν ενδοκρινη και εξοκρινη μοιρα . Τι ειναι μοιρα;
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: βιολογια α λυκειου

chatzida
Administrator
μοίρα=τμήμα, μέρος. Στα Αγγλικά η αντίστοιχη λέξη είναι portion (of)