Χημεία β λυκείου

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Χημεία β λυκείου

Ελισάβετ Πετρογιάννη
Είδα την απάντηση που δώσατε στη αδερφή μου! Το είχα καταλάβει αυτο στην τάξη! Άλλο θέλω να μου εξηγήσετε. Βρίσκουμε τα mole ανάλογα με τουσ συντελεστές. Όταν πάμε στο πινακάκι ;τι θα αφαιρέσουμε από τα προιόντα; Ποιά mole;                 π.χ. H2SO4 + 2NAOH -----> NA2SO4+ 2H2O
Βρίσκουμε nH2SO4:O.4   nNAOH:0.4      Αρχ. 0.4      0.4                 ----
                                                     
                                                      Αντ. -0.2   -0.4                0.2
                                                         
                                                      Τελ. 0.2    -----                0.2 γιατί δεν βάζουμε το 0.4 στα προιόντα; To ΝΑΟΗ είναι σε έλλειμα μετά την αντίδραση!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Χημεία β λυκείου

chatzida
Administrator
Απο τα προιοντα δεν αφαιρούμε κατι, αφού το πρόσημο τους είναι +. Προσθετουμε to 0,2 στα αρχικά προιοντα, που εδώ ήταν 0.

Αυτό που λες ότι το ΝαΟΗ ΜΕΤΑ την αντίδραση:
Δεν έχει νόημα μετά την αντίδραση....ακριβώς επειδή ΜΕΤΑ την αντίδραση δεν απέμεινε καθόλου ΝαΟΗ, αλλά έμεινε Na2SO4, αυτό σημαίνει οτι πριν την αντιδραση ήταν σε έλλειμα το ΝαΟΗ.

ΥΓ. Καλό είναι να γράφουμε στο ίδιο topic (Χημεία Β Λυκείου) γιατι θα χαθούμε...